Page 6 - Kiinteistö & Energia 8/2021
P. 6

Suomi voi kehittyä energiaomavaraiseksi maaksi
       Energian nergian
       E

       ostajasta stajasta
       o

       my
       myyjäksiyjäksi
    Tällä hetkellä Suomi ostaa noin miljoonalla eurolla tunnissa           uomalaiset ovat kahdehtienkin katso-
    ja kahdeksalla miljardilla vuodessa energiaa ulkomailta,             neet naapurimaan suuntaan, Norjaa,
                                             joka on vaurastunut öljyn myymisellä.
    mutta tilanne voi olla tulevaisuudessa toisenlainen.            S Suomesta ei ole löydetty öljyä, mutta
    Suomesta voi kehittyä täysin energiaomavarainen maa,            tulevina vuosikymmeninä maastamme voi
                                          kehittyä täysin energiaomavarainen maa, joka
    joka pystyy myymään myös tuottamaansa energiaa               pystyy myös myymään merkittävästi energiaa
                                          ulkomaille.
    ulkomaille kilpailukykyiseen hintaan.                     –!Meillä on täydet mahdollisuudet kehittyä
                                          energiatuotannon merkittäväksi vientimaaksi.
    Teksti: Eero Wihuri                             Maaksi, joka saa Norjan tavoin hyvinvointia
                                          energiatuotteiden kaupaksi. Samalla voisimme
                                          luoda työpaikkoja, sanoo Lappeenrannan-Lah-
                                6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11