Page 2 - Kiinteistö & Energia 8/2021
P. 2

Puhdasta     sisäilmaa
     ekologisesti     ja säästäen
     Varmista raittiin sisäilman saanti
     talo yhtiössäsi ja paranna asumisterveyttä.


     Maailmanlaajuinen pandemiatilanne on opettanut     tason sekä poistaa hiilidioksiidia ja epäpuhtauksia
     meille kuinka tärkeää raitis sisäilma on, monen viet- hengitysilmasta.
     täessä normaalia enemmän aikaa sisä tiloissa. Raitis
     ja happirikas sisäilma parantaa asumisterveyttä ja  Juuri nyt on oikea aika tarkistaa tuloilmaikkuna-
     viihtyvyyttä, mutta vaikuttaa myös esimerkiksi     venttiiliesi suodattimet ja vaihtaa ne tarvittaessa.
     kotona työskentelevän vireystilaan.
                                 Mikäli taloyhtiössäsi ei vielä ole tuloilmaikku-
     On tärkeää varmistaa että ilmanvaihto toimii suun-   naventtiileitä, otathan yhteyttä niin autamme
     nitellusti. Hyvä ilmanvaihto takaa tarvittavan happi-  tilannekartoituksessa!

         Air Termico on nyt
        SUPER!


     Air Termico tuloilmaikkunaventtiili
     on uudistunut!

     Uudistettu malli on muotoiltu uudelleen ja sen ääni-  Uusi säätöominaisuus venttiilissä, sekä suodatin-
     ja ilmatekniikkaa on entisestään parannettu. Lisäksi  palkissa mahdollistaa tarkan ilmamäärän säädön.
     Air Termico Superin asennus on helpompaa ja nopeam-  Yhdessä suodatinpalkin ja venttiiliosan uusilla ominai-
     paa. Uuden muotoilun ja ominaisuuksien ansioista    suuksilla saavutetaan parempi äänen vaimennus,
     venttiili ja suodatinpalkki ovat lähes huomaamattomia.  sekä huippuunsa hiottu energian säästö.
        Ota       Air Termico Oy | Kivikonkierto 12, 05460 Hyvinkää
     yhteyttä!       www.airtermico.fi | asiakaspalvelu@airtermico.fi | +358 50 3005 474
                www.dir-air.fi | asiakaspalvelu@dir-air.fi | +358 10 4215 700


  Air_Termico_ilmoitus_200x280.indd  1                                     12.8.2021  11.51
   1   2   3   4   5   6   7