Reilun 1 200 asukkaan Lehtisaari sijaitsee Länsi-Helsingissä, Kuusisaaren ja Espoon Keilaniemen välissä. Kuvan yläosassa näkyvät Kaskisaari ja Lauttasaaren Laukkaniemi. Saaren kaavoittaminen asutuskäyttöön aloitettiin 1950-luvulla. Saari on pääosin 1960-luvulla rakennettu asuma-alue. Vuonna 1975 otetussa ilmakuvassa etualalla on vuonna 1966 valmistunut ostoskeskus, joka tullaan purkamaan lähitulevaisuudessa. Kuva: Sky-Foto Möller/Helsingin kaupunginmuseo

Käräjäoikeus linjasi, että 400 prosentin korotus tonttivuokraan on kohtuullista

Kuinka paljon tonttivuokraa voidaan kerralla korottaa? Tätä asiaa ratkotaan parhaillaan oikeudessa.

400 prosentin korotus tonttivuokraan on kohtuullinen. Näin katsoi kesäkuun lopussa Helsingin käräjäoikeus. Kyseessä oli hyvin poikkeuksellinen oikeudenkäynti, jossa Helsingin Lehtisaaressa taloyhtiö haki noin 60 000 euron huojennusta vuotuiseen tonttivuokraan. Tontin omistaa Vantaan seurakuntayhtymä.

Vantaan seurakuntayhtymällä on kymmenen asuintalotonttia Lehtisaaressa. Erimielisyyden taustalla on uusi maanvuokrasopimus ja sen mukainen maanvuokra.

Tilanne syntyi, kun vanha 1.1.1966 voimaan tullut määräaikainen sopimus päättyi 31.12.2019 ja osapuolten välillä solmittiin uusi 1.1.2020 voimaan tullut 50 vuoden vuokrasopimus. Vanhassa sopimuksessa vuokra oli jäänyt vuosikymmenien kuluessa huomattavasti jälkeen markkinavuokrasta, mikä johtui muun muassa maan arvon kohoamisesta. Vuokran palauttaminen markkinatasolle uudessa vuokrasopimuksessa on merkinnyt vuokran korotusta verrattuna aikaisempaan vuokrakauteen.

Uutta sopimusta neuvoteltaessa seitsemän taloyhtiötä valitti Vantaan kirkkovaltuuston tekemästä vuokrankorotuspäätöksestä oikeuteen. Helsingin hovioikeus kumosi asukkaiden valitukset pääosin vuonna 2021.

Uuden sopimuksen solmimisesta huolimatta yksi Lehtisaaressa sijaitseva taloyhtiö ei hyväksynyt uuden maanvuokrasopimuksen mukaista vuokraa, vaan lähti käräjäoikeuteen vaatimaan uudessa oikeudenkäynnissä vuokran määrän kohtuullistamista ja seurakuntayhtymän velvoittamista lunastamaan taloyhtiön rakennukset vuokrasuhteen päättyessä. Taloyhtiö vetosi erityisesti lähialueella sijaitsevien Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän omistamien kiinteistöjen maanvuokrien alhaisempaan tasoon, joka perustuu näiden yhteisöjen tietyissä käräjäoikeudessa vedotuissa tapauksissa antamaan alennukseen maapohjan arvosta.

Vantaan seurakuntayhtymä puolestaan vetosi oikeudessa vuokran määrittämistapaan, joka on yhdenmukainen kaikissa Vantaan seurakuntayhtymän maanvuokrasopimuksissa. Vantaan seurakuntayhtymä käyttää maavuokrissaan markkinaehtoisen vuokran vakiintunutta määritystapaa, joka huomioi eri alueiden arvon ja yksittäisen kiinteistön maapohjan arvon. Vantaan seurakuntayhtymän mukaan Lehtisaaren kyseistä tonttia on kohdeltu samoin kuin muitakin Vantaan seurakuntayhtymän omistamia tontteja. Käräjäoikeus ei nähnyt vuokrasopimukseen johtaneissa tapahtumissa, osapuolten asemassa tai maanvuokrasopimuksen sisällössä aihetta miltään osin kohtuullistaa maanvuokrasopimuksen ehtoja.

Oikeus katsoi, että tonttivuokran korotukset olivat kohtuullisia ja hylkäsi kaikki taloyhtiön vaatimukset. Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ei ollut perusteita puuttua voimassa olevan maanvuokrasopimuksen vuokran määrään tai vuokrasuhteen päättymistä koskeviin ehtoihin.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, taloyhtiö jätti käräjäoikeuden tuomiosta valituksen hovioikeuteen elokuun lopussa.

Lue lisää Kiinteistö & energia -lehden numerosta 6/2023!