Emilio Urpilainen, kiinteistösijoittaja EUconsulting Oy:stä on ottanut tehtäväkseen tavoittaa taloyhtiöiden kadonneita venäläisiä osakkaita.

Pakotteiden vuoksi raha ei liiku – venäläisten omistamien asuntojen haltuunotto vaikeaa

Suomessa on useita taloyhtiöitä, joissa on venäläisiä osakkaita. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä monet itärajan tuntumassa sijaitsevat taloyhtiöt ovat kassakriisissä.

Pakotteiden vuoksi venäläiset osakkaat eivät ole pystyneet maksamaan vastikkeitaan tai vastikemaksuissa on merkittäviä viivästyksiä. Tämä ajaa taloyhtiöitä ongelmiin, kun vastikerästit kasvavat.

Ongelmia on tullut myös siitä, että vastikemaksujen laiminlyönnistä annettavia varoituksia ei ole pystytty toimittamaan venäläisille osakkaille todisteellisesti tiedoksi, mikäli taloyhtiölle ilmoitettu osakkaan osoite on Venäjällä. Tällä hetkellä postipalvelut Venäjälle eivät toimi.

Venäläisomisteisten asuntojen haltuunotto on vaikeutunut merkittävästi. Tämä johtuu siitä, ettei huoneistojen omistajia tavoiteta Venäjän hyökkäyssodan ja sen aiheuttamien pakotteiden vuoksi.

Oikeusministeri Leena Meri kertoi YLEn haastattelussa lokakuussa, että asunto-osakeyhtiölain päivityksen yhteydessä pyritään helpottamaan venäläisomistuksessa olevien kiinteistöjen ulosmittaamista ja asunto-osakkeiden haltuunottoa.

– Tiedoksiantoon liittyvät ongelmat estävät taloyhtiöitä ottamasta huoneistoja yhtiön hallintaan. Tämä on ainoa asunto-osakeyhtiölaissa säädetty keino puuttua tehokkaasti osakkaiden maksulaiminlyönteihin. Hallitus aikoo puuttua esiin nousseisiin tiedoksianto-ongelmiin asunto-osakeyhtiölain päivittämisen yhteydessä.

– Asunto-osakeyhtiön päivitystyö alkaa ensi vuoden aikana, mutta tarvittaessa tiedoksiantoon liittyvää lainsäädäntöä voidaan muuttaa nopeammallakin aikataululla, sanoo Meri sanoi YLElle.

Isoja ongelmia

Itä-Suomessa tilanne venäläisten omistajien vastikkeiden suhteen on ollut näkyvissä jo pitkään.

– Osassa taloyhtiöissä voi venäläisten osakkaiden määrä olla todella huomattava, kertoo Emilio Urpilainen, kiinteistösijoittaja EUconsulting Oy:stä. Urpilainen on hallituksen puheenjohtajana useammassa itärajan tuntuman taloyhtiössä. Lisäksi hän vuokraa ja myy omistamiaan huoneistoja. Hän toimii vain viiden kilometrin päässä itärajasta.

– Tilanne alkoi näkymään jo koronan aikana, kun Suomen rajat laitettiin kiinni. Viime keväänä Venäjän hyökkäyssodan aikaansaamat pakotteet jatkoivat vastikkeiden saannin hankaluuksia.

Venäläisten osakkeiden olinpaikan selvittäminen on melkoista salapoliisin työtä. Monien olinpaikat ja yhteystiedot ovat sodan aikana vaihtuneet, tietää Urpilainen.

Hänen mukaansa monesti taloyhtiöiden hallituksilla tai isännöitsijöillä ei ole aikaa eikä resursseja selvittää venäläisten osakkeiden nykyistä sijaintia.

– Sellainen vaatii melkoista aktiivisuutta ja reippaasti työtä. Olen auttanut muutamia tahoja tässä urakassa.Yleensä aloitan selvittämisen siitä, onko asunnossa liikettä eli käykö siellä joku, sanoo Urpilainen.

– Lisäksi on hyvä tietää, onko osakkaalla kontakteja tai ystäviä Suomessa. Osakkaalle lähetetään kirjeitä ja viestejä asuntoon niin suomeksi, englanniksi kuin venäjäksi. Joskus asunto saattaa olla vuokrattavana Airbnb:n kautta ja silloin myös omistaja useimmiten löytyy, hän jatkaa.

Urpilaisen mukaan osakkaan olinpaikka tulisi tietää, jotta hänen kanssaan voidaan sopia vastikkeiden maksusta tai antaa tieto huoneiston haltuunotosta tai sopia siitä, että taloyhtiö laittaa asunnon vuokralle.

Lue lisää Kiinteistö&energia -lehden numerosta 8/2023!