Uudistuneen jätelain myötä, taloyhtiöiden erilliskeräys laajenee. Laki velvoittaa kuuden kierrätysjakeen keräykseen ja paperi mukaan lukien seitsemän jakeen lajitteluun. Kuva: Molok

Uusi jätelaki velvoittaa taloyhtiöitä kuuden kierrätysjakeen keräykseen

Uusi jätelaki muuttaa erityisesti pienten ja pienissä taajamissa sijaitsevien taloyhtiöiden jätelajittelua.

Kesällä 2021 voimaan tulleen uuden jätelain velvoitteet tulevat voimaan asteittain. Tällä hetkellä biojätteen lajitteluvelvoite koskee myös taajamissa sijaitsevia, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjä.

Heinäkuussa 2023 voimaan astuu kartongin, lasin, metallin ja muovin keräysvelvoite taajamissa kaikilla kiinteistöillä, joilla on vähintään viisi huoneistoa.

Heinäkuussa 2024 tulee voimaan biojätteen keräysvelvoite yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille asuinkiinteistöille, myös omakotitaloille. Kotikompostointi voi korvata erilliskeräyksen.

– Tavoitteiden mukaan Suomen kotitalousjätteiden kierrätysasteen tulisi olla 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja nousta 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä Suomi on jätelajittelussaan varhaisen varoitusmenettelyn piirissä EU:ssa, kertoo jätehuoltoyhtiö Molok Oy:n tuote-ja markkinointijohtaja Samuli Hellemaa.

– Tavoitteiden mukaan Suomen kotitalousjätteiden kierrätysasteen tulisi olla 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja nousta 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä Suomi on jätelajittelussaan varhaisen varoitusmenettelyn piirissä EU:ssa.

Kierrätysaste Suomessa on pysynyt pitkään noin 42 prosentin tuntumassa eli se ei ole kehittynyt positiiviseen suuntaan.

– Siksi Suomi onkin 13 muun Euroopan maan kanssa varhaisen varoitusmenettelyn piirissä. Tätä kierrätyksen kehityssuuntaa pyritään muuttamaan voimaan tulleella lainsäädännöllä, toteaa Hellemaa.

Yllä mainittujen yleistavoitteiden lisäksi, Suomi on asettanut materiaalikohtaisia kierrätystavoitteita. Esimerkiksi muovipakkausten kierrätysastetavoite on 50 prosenttia vuonna 2025 ja 55 prosenttia vuonna 2030, tarkentaa Hellemaa.

Jätepisteiden uudistus

Uudistuneen jätelain myötä, taloyhtiöiden erilliskeräys laajenee. Laki velvoittaa kuuden kierrätysjakeen keräykseen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että nykyään vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistössä tulee lajitella erikseen sekajäte, biojäte, metallipakkaukset, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset. Sen lisäksi lähes kaikilla kiinteistöillä kerätään paperia, jolloin seitsemän jakeen keräys on käytännössä se todellisuus, toteaa Samuli Hellemaa.

Lue lisää Kiinteistö ja energia -lehden numerosta 3/2023!