Hiljentymisen piha on palkittu Vuoden ympäristörakenne-palkinnolla vuonna 2016.

Arabianranta oli maan ensimmäinen yhteispihahanke

Helsingin Arabianrannassa on Suomen ensimmäinen yhteispihahanke.

Yhteispiha tarkoittaa usean taloyhtiön yhteistä pihaa, joka on asemakaavassa määritelty AH merkinnällä. Pihaa ei saa aidata ja se on vapaasti kaikkien alueen asukkaiden käytössä. Siten jokaiselle pihalle ei tarvitse sijoittaa samoja toimintoja ja välineitä.

– Pihan rakentamiskustannukset jakautuvat pihaa ympäröiville taloyhtiöille. Pihan rakennuttamisesta ja ylläpidosta vastaa yksi palveluyhtiö. Näin pihaan liittyvät asiat eivät kuormita taloyhtiöiden hallituksia, koska palveluyhtiö hallinnoi ja hoitaa pihojen lisäksi myös parkkipaikat ja yhteistilat, sanoo maisema-arkkitehti Teresa Rönkä

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumosta. Rönkä suunnitteli pihan yhteistyössä taiteilija Kaisa Berrynja graafikko Timo Berrynkanssa. Taidemuurien runot ovat Olli Sinivaaranja taidemetallityöt seppämestari Jouko Niemisen käsialaa.

– Arabiarannan pihojen ainutlaatuisuus on taiteessa. Kolmentoista taidepihan kokonaisuus sisältää eri teemojen mukaan nimettyjä yhteispihoja, joilla kullakin on omat erityispiirteensä. Jokaisella pihalla on eri pihasuunnittelija ja nimikkotaiteilijansa, Rönkä toteaa.

Prosenttiperiaatteella rahoitettu taide näkyy eri muodoissa muun muassa Arabianrannan yhteispihoilla.

– Prosenttiperiaate tarkoittaa, että yksi prosentti rakennusten rakennuskustannuksista sijoitetaan taiteeseen. Prosentuaalisesti se ei ole paljon, mutta tällaisissa kohteissa sillä voidaan saada paljon aikaan. Eri pihoilla taidetta on sijoitettu esimerkiksi rakennusten julkisivuihin, veistoksiksi tai osaksi pihan pintamateriaaleja.

Hiljentyminen teemana

Arabianrannan korttelipihakokonaisuuteen kuuluu rohkeasti toteutettu, eri taiteenlajeja yhdistävä Hiljentymisen piha, joka valmistui vuonna 2015. Hiljentymisen piha on viiden taloyhtiön rajaama kokonaisuus. Rakennukset valmistuivat vaiheittain, osassa rakennuksista jo asuttiin, kun toisia vasta rakennettiin, joten pihakin valmistui vaiheittain.

Hiljentymisen piha on maisema-arkkitehdin, ympäristötaiteilijan, graafikon ja runoilijan suunnittelema taidepihakokonaisuus, jonka toteutuksesta ovat vastanneet taidesepän, viherrakentajien ja insinöörien muodostama huippuammattilaisten ryhmä. Hiljentymisen pihassa taide on otettu kokonaisvaltaisesti suunnittelun lähtökohdaksi.

– Pihan teema on hiljentyminen. Pihalle on valittu hiljaisia ja hienovaraisia taiteen keinoja. Runous vaatii pysähtymistä ja pohtimista. Hiljentymisen pihalla hiljentymiseen johdattavat tilaustyönä tehdyt runot, jotka on kirjailtu taidemuuripintoihin. Sanat heräävät henkiin hämärässä syttyvän valaistuksen mukana. Kasvillisuus tuo ajallisuuden läsnäolevaksi, Teresa Rönkä selvittää.

Pihan pääkatselusuunta on kohti Vanhankaupunginlahtea. Yksi Hiljentymisen pihan suunnitteluun suuresti vaikuttanut tekijä oli maaston yli kolmen metrin korkeuserot. Pihalle oli sovitettava esteettömyysvaatimukset täyttävä pelastusreitti, joka vei suurimman osan kapeasta pihatilasta.

Haasteet on ratkaistu ottamalla pelastusreitti keskeiseksi osaksi sommitelmaa ja suunnittelemalla taidemuuri ratkaisemaan korkeuseroja.

– Pääreittiä reunustavat vaihtelevan korkuiset taidemuurit. Tummat teräsverhoillut muurit toimivat tukimuureina, tilanrajaajina, näkösuojina sekä ohjaavat kulkua ja näkymiä. Pelastusreitti on toteutettu paikalla valettuna, harjattuna betonipintana.

Kasvillisuudessa näkyy merellisyys

Arabianrannassa pihat liittyvät laajaan merenrantapuistoon. Kapeille ja tuulisille pihoille oleellista on vehreys.

– Hiljentymisen pihalla kasvillisuus on merenrannan lajeja, kuten heiniä, pajuja, tyrnejä, värit ovat paljolti hopeaa ja harmaata. Kukkivat kasvit toistavat rakennusten julkisivujen tehostevärejä. Maanvaraisuuden ansiosta pihoille on voitu istuttaa puita. Rantaheinät, luonnonkivet,puulaiturit ja  purjekatokset liittävät pihan merelliseen ympäristöön, Teresa Rönkä kertoo.

– Elävyyttä pihaan tuovat hetkellisesti näkyvissä olevat hulevesiaiheet ja leikkipaikan vesipiste. Hiljentymisen pihalla on kaksi leikkipaikkaa sekä useita oleskelupaikkoja yksin ja ryhmässä oleskeluun, hän jatkaa.

Lue lisää Kiinteistö & energia -lehden numerosta 3/2024!