– Viime syksyn sähkön hinnankorotukset ovat nähdäksemme olleet monessa tapauksessa kuluttajalle kohtuuttomia

Kuluttaja-asiamies haluaa selkeämmät pelisäännöt sähkösopimusten hinnankorotuksille. Kuluttaja-asiasmies on vienyt markkinaoikeuden arvioitavaksi Helenin 65 prosentin ja Vaasan Sähkön 180 prosentin kertakorotukset.

Kuinka paljon sähkön hintaa voi nostaa? Millä perusteella hintaa voidaan nostaa? Miten hinnankorotuksista pitää kertoa asiakkaille?

Muun muassa näihin kysymyksiin haluaa kuluttaja-asiamies linjanvedon markkinaoikeudelta. Kuluttaja-asiamies on vienyt markkinaoikeuden arvioitavaksi kahden sähkön myyntiyhtiön hinnankorotuksissa käyttämät menettelytavat. Useat sähköyhtiöt korottivat sähkösopimusten hintoja merkittävästi syksyn 2022 aikana ja menettelytapojen lainmukaisuudelle tarvitaan selkeämmät reunaehdot vastaisuuden varalle.

Syksyllä 2022 sähkön tukkuhinnat nousivat energiakriisin myötä nopeasti. Tämä johti siihen, että sähkönmyyjät korottivat hintojaan kuluttajien toistaiseksi voimassa olevissa sähkönmyyntisopimuksissa. Hinnankorotukset olivat huomattavan suuria ja vaihtelivat kymmenistä prosenteista jopa useiden satojen prosenttien kertakorotuksiin.

– Viime syksyn sähkön hinnankorotukset ovat nähdäksemme olleet monessa tapauksessa kuluttajalle kohtuuttomia. Kun kyse on välttämättömyyspalvelusta, tarvitsemme jatkoa varten hinnankorotuksille selkeämmät pelisäännöt ja siksi haemme nyt markkinaoikeudelta linjaratkaisuja, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamiehen markkinaoikeuden arvioitavaksi viemät sähkön myyntiyhtiöt ovat Vaasan Sähkö Oy ja Helen Oy. Helen nosti toistaiseksi voimassaolevan sähkösopimuksen hintaa 65 prosenttia ja Vaasan Sähkö 180 prosenttia.

Yhtiöiden hinnanmuutosmenettelyt eivät ole sinänsä poikenneet alan yleisestä käytännöstä, vaan monet muutkin sähkönmyyjät tekivät vastaavanlaisia ja osin suurempiakin hinnankorotuksia syksyllä 2022.

Kuluttaja-asiamies on selvittänyt hinnankorotuksia ja muita menettelytapoja usean sähköyhtiön kanssa ja osa vireillä olevista asioista on vielä kesken. Se, että nämä yhtiöt on esimerkkitapauksina valittu markkinaoikeushakemuksen vastapuoliksi, perustuu erityisesti tarpeeseen saada ennakkoratkaisuja joihinkin hinnankorotuksissa käytettyihin menettelytapoihin.

Laki rajoittaa

Sekä sähkömarkkinalain sopimusehtojen muuttamista koskevassa säännöksessä että kuluttajansuojalain kohtuuttomia sopimusehtoja koskevassa säännöksessä on asetettu rajoituksia sille, miten olennaisia muutoksia sähkönmyyjä voi pitkäkestoiseen sopimukseen yksipuolisesti tehdä.

Suomessa ei kuitenkaan ole ollut tuomioistuimen ennakkoratkaisuja siitä, kuinka paljon toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hintoja voi kerralla korottaa, ilman että kyseessä on olennainen muutos.

– Keskeistä on, että nyt haetaan pelisääntöjä siihen, miten toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimuksen hintoja voidaan korottaa. Olemme havainneet, että viime syksynä sähköyhtiöiden korotusperusteissa oli leväperäisyytä, sanoo erityisasiantuntija Matias Kinnunen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV).

Lue lisää Kiinteistö&energia -lehden numerosta 5/2023!

KE2

Viisi miljardia euroa. Sen verran suomalaiset maksoivat viime syksynä sähköstä ylimääräistä rahaa sähköhyhtiöille Aalto-yliopiston professori Peter Lundin ja kauppakorkeakoulun vanhemman tutkija Iivo Vehviläisen tekemän laskelman mukaan.