Sähkön hinta ja siirtomaksut ovat kohonneet merkittävästi Suomessa. EU:n komissio ehdottaa sähkön hintamekanismin muuttamista niin, että fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö erotellaan uusiutuvasta sähköntuotannosta. Tällöin kaikki myytävä sähkö ei olisi yhtä kallista.

Professori Peter Lundin mielestä sähköyhtiöt saivat epäoikeudenmukaisen tulonsiirron kuluttajilta

Suomalaiset joutuivat maksamaan sähköstä viime syksynä miljardeja euroja ylimääräistä, koska sähkön hinta nousi vaikka tuotantokustannukset pysyivät ennallaan.

Vaikka sähkön tuotantokustannukset eivät viime vuoden aikana nousseet merkittävästi, Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi nosti sähkön hintaa rajusti. Sähkön tukkumarkkinahinta oli vuonna 2020 keskimäärin 2,8 senttiä kilowattitunnilta, viime syksynä ja alkutalvesta hinta oli reilusti yli 20 senttiä kilowattitunnilta.

Erityisen kohtuuttomasti viime vuoden sähkömarkkinamyllerrys kosketti niitä kotitalouksia ja yrityksiä, joiden määräaikaiset sähkösopimukset päättyivät syksyn aikana. Tällöin tarjottiin vain todella kalliita uusia sopimuksia.

– Pajatso on tyhjennetty. Voisi jopa sanoa, että sähkön tuottajat ja myyjät saivat tehdä laillistetun ryöstön. Vaikka sähkön tuotantokustannukset ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla kuin ennen energiakriisiä, silti sähkön hinta nousi valtavasti.

– Syyttömät ihmiset pistettiin kylmästi maksajiksi, sanoo sähkömarkkinoita vuosia tutkinut teknillisen fysiikan professori Peter Lund Aalto-yliopistosta.

Lund ja kauppakorkeakoulun vanhempi tutkija Iivo Vehviläinen laskivat maaliskuussa Ylen MOT -ohjelmalle, että suomalaiset maksoivat peräti noin viisi miljardia euroa ylimääräistä sähköstä viime syksynä.

– Energiakriisin aikana ihmisiltä lypsettiin rahaa eikä Suomessa valtiovalta jostain syystä kunnolla puolustanut kuluttajien, tavallisten suomalaisten etuja. Kyseessä on suora tulonsiirto kuluttajilta sähkön tuottajille.

– Taustalla on sähkömarkkinoiden hintamekanismissa oleva valuvika, jossa kallein markkinoilla oleva sähkön tuotantomuoto määrittää hintatason. Maakaasun hinta nousi viime vuonna, koska Ukrainan sodasta johtuen edullisen maakaasun tuonti Venäjältä eri Euroopan maihin päättyi.

Lue lisää Kiinteistö ja energia -lehden numerosta 4/2023!