Kasarmirakennuksessa pyrittiin pysymään mahdollisimman paljon alkuperäisissä väreissä. Kuvassa talo ennen remonttia. Kuva: Toivo Group Oyj

Tuusulan Hyrylän vanha kasarmirakennus säilytti tunnelmansa, kasarmirakennuksessa 39 uutta asuntoa

Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat suorittaneet varusmiespalveluksensa Tuusulan Hyrylässä. Varuskunnan toiminta on päättynyt, ja vanha kasarmirakennus muutettiin asuintaloksi.

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti toimi Tuusulan Hyrylässä 1950-luvulta aina vuoteen 2006 saakka, jolloin varuskunta lakkautettiin. Alueelle jäi vielä joitain puolustusvoimien toimintoja. Puolustusvoimien kansainvälinen keskus toimi varuskunnan alueella vuoteen 2015 asti.

Kasarmialue rakennettiin vuoden 1952 Helsingin olympialaisia varten. Viime vuonna kasarmirakennus muutettiin asuintaloksi Toivo Group Oy:n ostettua sen Tuusulan kunnalta.

Talon ulkomuoto oli suojeltu ja Museoviraston lähtökohtana oli, että se pysyisi alkuperäisenä. Rakennuksen sisäpuolelle ei ollut samoja vaatimuksia, mutta rakennuttaja halusi säilyttää ne mahdollisimman aitoina. Talon tunnelmaa ei haluttu muuttaa.

Nyt vanhassa kasarmirakennuksessa on 39 asuntoa, kahdessa asuinkerroksessa.

Suunniteltu olympialaisia varten

Tuusulan Hyrylän alue toimi ennen Olympiakasarmin valmistumista varuskuntana venäläisten rakentamissa kasarmeissa.

Uusi moderni kasarmirakennus oli tervetullut ja paransi huimasti Hyrylässä palvelevien varusmiesten ja heidän kouluttajiensa olosuhteita.

Olympiakasarmin suunnitteli arkkitehti Vilho Nokko. Arkkitehtuurissa näkyy, että siihen oli ajateltu majoittaa Helsingin olympialaisten aikana Neuvostoliiton voimistelijoiden joukkue.

Korkeaan keskushalliin mahtuisi harjoittelemaan muun muassa renkailla. Voimistelujoukkue majoittui kuitenkin Tapiolaan lähemmäs suorituspaikkoja.

Nykyaikaisen 5-ottelun edustajillekin rakennusta ajateltiin majapaikaksi, mutta heille löytyi lopulta majapaikka suorituspaikkakunnalta Hämeenlinnasta.

Olympialaisista jäi muistoksi vain rakennuksen nimi.

Varuskunnan alue rakentuu

Vuonna 1957 varuskunnasta tuli Helsingin Ilmatorjuntarykmentin kotipaikka. 1960-luvulla puolustusvoimat ja kunta sopivat maanvaihdoista. Venäläisten rakentamat puukasarmit Järvenpääntien länsipuolella jäivät kunnan omistamalle alueelle ja purettiin seurakuntakeskuksen ja terveyskeskuksen tieltä.

Henkilökunnan asuntopulaa helpotti 1950–60 -luvun taitteessa harjun laelle tehdyt viisi tiilirakenteista kerrostaloa, joihin tuli kuutisenkymmentä asuntoa. Juokseva vesi, sisävessat ja kylpyamme merkitsivät isoa parannusta kantahenkilökunnan asumistasoon.

Varuskuntaan rakennettiin 1970- ja 1990-luvulla muun muassa uusien ohjuskalustojen huoltohallit. Ilmatorjuntakoulu valmistui 1990-luvun alussa.

Lue lisää Kiinteistö & energia -lehden numerosta 3/2024!