Kartelliin syyllistyneiden isännöintiyritysten asiakkaiden kyettävä näyttämään toteen syntynyt vahinko mahdollisissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä

Kuusi isännöintiyritystä ja Isännöintiliitto tuomittiin joulun alla markkinaoikeudessa hintakartellista yhteensä noin 4,9 miljoonan euron seuraamusmaksuihin. Kartellista taloudellista vahinkoa kärsineillä on halutessaan mahdollisuus nostaa vahingonkorvauskanne ja hakea kärsityn vahingon korvaamista, mutta oikeudenkäyntiin sisältyy riskejä.

Isännöintiliitto ja sen hallituksessa olleiden yritysten katsottiin markkinaoikeudessa syyllistyneen hintakartelliin vuosina 2014-2017. Määrätyt seuraamusmaksut ovat yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, eli selvästi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämää yhteensä 22 miljoonaa euroa pienempiä.

Markkinaoikeus määräsi Retta Services Oy:n, Retta Group Oy:n ja Retta Holding Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna kolme miljoonaa euroa, josta yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti 800 000 eurosta, ja tämän ylittävästä osasta eli 2.2 miljoonasta eurosta vastaavat yhteisvastuullisesti Retta Services Oy ja Retta Group Oy.

Markkinaoikeus määräsi Colliers Finland Group Oy:n ja Retta Services Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 650 000 euroa, josta yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti.

Markkinaoikeus määräsi IISOY:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 50 000 euroa.

OP Koti Kainuu Oy määrättiin 65 000 euron maksuun.

Markkinaoikeus määräsi Oulun Kiinteistötieto Oy:n ja Suomen Kiinteistöhallinta Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 600 000 euroa, josta yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti 7 000 eurosta, ja tämän ylittävästä osasta eli 593 000 eurosta vastaa yksin Oulun Kiinteistötieto Oy.

Markkinaoikeus määräsi REIM Hämeenlinna Oy:n ja REIM Group Oy Ltd:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 500 000 euroa, josta yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti.

Isännöintiliitolle määrättiin päätöksessä 65 000 euron seuraamusmaksu.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti markkinaoikeudelle helmikuussa 2021 yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksujen määräämistä. KKV:n selvitysten perusteella yritykset ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

Markkinaoikeus katsoi päätöksessään, että Isännöintiliitto ja kuusi sen hallituksessa edustettuina ollutta yritystä ovat osallistuneet kiellettyyn hintayhteistyöhön, joka jatkui vuodesta 2014 vuoteen 2017. Markkinaoikeuden mukaan hintayhteistyö ja hintojen vahvistamiseen tähtäävä toiminta on ollut valtakunnallista ja taloudelliselta laajuudeltaan melko merkittävää. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että näytön perusteella toiminta ei ole ollut intensiteetiltään ja lukumäärältään niin laajamittaista, kuin KKV on esittänyt.

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen. KKV tutustuu tarkemmin päätökseen ja päättää sitten, valittaako se päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää Kiinteistö&Energia -lehden numerosta 1/2023!

petri

Aalto-yliopiston kilpailuoikeuden professori Petri Kuoppamäki kehottaa taloyhtiöitä kilpailuttamaan isännöinti säännöllisesti ja niin, että tarjouksia pyydetään muiltakin kuin lähimmiltä yhtiöiltä. Kuva: Aalto-yliopisto/Anni Hanén