Latitude 66 Cobaltin geologit ovat tutkineet kenttätöissä maaperää muun muassa Kuusamossa. Kuva: Jussi Lähde

Suomi on koboltin jalostuksen suurvalta, koboltin louhinta kasvanee tulevina vuosina merkittävästi

Olemme parhaillaan kokemassa vihreää siirtymää. Muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.

Vihreä siirtymä ei onnistu ilman metalleja ja mineraaleja. Akut, polttokennot ja tuulivoimalat tarvitsevat toimiakseen laajan kirjon raaka-aineita. Koboltti on kuparin, litiumin ja nikkelin tavoin ratkaiseva metalli vihreän siirtymisen toteuttamisessa. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan kobolttia tarvitaan merkittävästi lisää, jotta Pariisin ilmastokokouksessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan yltää.

Cobalt Institute listaa koboltin merkittäviksi käyttökohteiksi sähköautojen litiumioniakut, sähkölaitteet, suihkumoottorit sekä uusiutuvan energian varastoinnin. Sähköautojen akuista tuli vuonna 2021 ensimmäistä suurin koboltin käyttökohde. Ensimmäistä kertaa sähköautojen ajovoima-akkuihin käytettiin enemmän kobolttia kuin perinteisesti suurimpaan käyttökohteeseen elektroniikkalaitteiden akkuihin.

Lisäksi maailmalla syntyy jatkuvasti uusia innovaatioita, joissa hyödynnetään kobolttia. Yksi tällainen innovaatio on menetelmä, jolla vety voidaan erotella merivedestä.

Suomen rooli ja merkitys maailman kobolttimarkkinoilla on keskeinen. Suomi on nimittäin Kiinan jälkeen maailman suurin koboltin jalostaja. Maailman koboltista noin 15 prosenttia jalostetaan Suomessa. Koko Euroopassa on neljä kobolttijalostamoa, joista peräti kolme toimii Suomessa. Suomessa kobolttia jalostetaan Harjavallassa, Sotkamossa ja Kokkolassa. Euroopan ainoa Suomen ulkopuolella sijaitseva koboltinjalostuslaitos toimii Belgiassa.

Suomessa toimivat jalostamot ovat kaksinkertaistamassa kapasiteettiaan koboltin kysynnän kasvun takia.

– Tällä hetkellä 90 prosenttia Suomessa jalostettavasta koboltista tulee maahamme Kongosta ja Venäjältä, sanoo suomalais-australialaisen malminetsintäyhtiö Latitude 66 Cobaltin vastuullisuus-, yhteisösuhde- ja viestintäasioita hoitava Jussi Lähde.

Latitude 66 Cobalt Oy on australialais-suomalainen vuonna 2017 perustettu kaivostoimintaan ja mineraalituotantoon erikoistunut yritys. Yhtiöllä on malminetsintään liittyviä varauksia ja lupahakemuksia 18 kunnan alueella Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa.

Latitude 66 Cobaltin tavoitteena on käynnistää kobolttikaivokset Kuusamossa ja Posiolla tulevien vuosien aikana. Yritys haluaa olla keskeinen osa suomalaista kobolttiklusteria. Kobolttiklusterilla tarkoitetaan kaivostoimintaa, metallien jatkojalostusta sekä tulevaisuudessa myös akkuteollisuutta.

Lue lisää Kiinteistö&energia -lehden numerosta 2/2023!