Ph-arvoltaan kova vesi syövyttää kupariset vesijohdot rikki.

Veden laatu vaikuttaa putkien kestävyyteen

Taloyhtiössä putkistojen kuntoa kannattaa seurata kuntotutkimuksilla. Vuoto kertoo jo siitä, että putkiston huoltoa on jossain määrin lyöty laimin. 

Putkiston kuntotutkimus on tarpeen tehdä ennen linjasaneerauksen aloittamista, viimeistään hankesuunnittelun yhteydessä.  Putkistojen materiaali ei aina ole ollut parasta mahdollista A-luokkaa ja lisäksi veden kovuus voi paikoitellen kuluttaa putkien sisäpintoja hyvinkin nopeasti.

Putkiston kestoon vaikuttavat monet tekijät, kuten LVV-suunnitelmien asianmukaisuus, työn laatu, asennusmenetelmät, putkien materiaali ja laatu, alueellinen veden laatu, kiinteistön käyttötarkoitus sekä tietenkin järjestelmien huolto- ja kunnossapito. 

– Monesti ensimmäiset pienet vuodot ilmaantuvat putkistoon noin 30 vuoden iässä. Vaikkei vuotoja ilmenesikään, olisi taloyhtiön hyvä teetättää putkiston kuntotutkimus tuossa vaiheessa. Tutkimus kertoo osaltaan, mihin toimenpiteisiin taloyhtiön kannattaa tulevina vuosina varautua ja mitä kiinteistön lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostolle pitää tehdä, sanoo lämmitysasiantuntija   Markku Hyvärinen  Talokeskuksesta.

– Kuntotutkimus antaa luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi. Sen jälkeen kuntotutkimus tulisi päivittää kuuden-kymmenen vuoden välein tai tarvittaessa. Putkiston kuntotutkimus ei ota kantaa, millä menetelmällä mahdollinen putkiremontti tulisi toteuttaa. Toteutusvaihtoehdot tulevat ilmi putkiremontin hankesuunnittelussa, hän jatkaa.

Kuntotutkimus on käytännössä putkistojen kuvausta. Joskus viemäriputkisto saattaa olla tarpeen painehuuhdella ennen varsinaista kuvausta. 

– Viemäriputket kuvataan videolla, käyttövesiputket sen sijaan röntgenillä, joka kertoo parhaiten putkien kunnon ja rakenteen. Jos putki on esimerkiksi ohentunut, sen näkyy röntgenillä. Kuntotutkimus tehdään yleensä samanaikaisesti sekä viemäri- että käyttövesiputkistoihin.

Röntgenillä ei tarvitse tutkia putkia koko niiden pituudelta, vaan niiden kunnon kartoittamiseksi riittää näkyvien putkistonosien tutkiminen.

– Yleensä kerrostaloissa putket ovat parhaiten näkyvillä alakerrosten varasto- tai kellaritiloissa. Alakerran  putkistojen kunto antaa aika hyvän kuvan koko kiinteistön putkien tilasta, koska alhaalla virtaukset ovat suurimmat ja epäpuhtauksiakin kertyy eniten. Yläkerroksissa virtaus on vähäisempää, toteaa Hyvärinen.

Lue lisää Kiinteistö&energia -lehden numerosta 6/22!