Kalasataman Nihti on yksi Helsingin uusista asuinalueista. Kaupunki luovuttaa pääosin tontit vuokraamalla. Kuva: Tero Pajukallio/Helsingin kaupunki

Helsinki ja muut kaupungit nostavat tonttivuokria lähemmäs kymmenen prosenttia

Asuminen on yksi elämisen perustarpeista. Viimeisen vuoden aikana Ukrainan sodan seurauksena monet elämän perustarpeista ovat kallistuneet. Esimerkiksi ruoan, sähkön ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet.

Lisäksi ensin vuoden 2020 maaliskuussa puhjennut maailmanlaajuinen koronaviruspandemia kasvatti inflaatiota ja Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi kiihdytti viime vuonna inflaation Suomessa lukuihin, joita ei ole koettu sitten 1990-luvun alkupuolen lamavuosien. Vuonna 2022 kuluttajahinnat olivat noin seitsemän prosenttia korkeammat kuin 2021.

Inflaatio ja kuluttajien tavaroista sekä palveluista maksaman hintatason kehityksen kuvaavan elinkustannusindeksin kasvu vaikuttavat myös asumisen hintaan. Tämä johtuu siitä, että taloyhtiöiden ja kaupunkien välisen tonttivuokrasopimukset ovat usein indeksiehtosopimuksia, ne siis sisältävät mahdollisuuden elinkustannusindeksin mukaisiin vuokrankorotuksiin, esimerkiksi vuosittain vuokrantarkastuksen yhteydessä. Indeksiehdon tarkoitus on sitoa vuokran hinta indeksiin, jotta sopimus säilyisi vuokraajan kannalta taloudellisesti yhtä kannattavana vuodesta toiseen.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin ja taloyhtiöiden välisissä tonttivuokrasopimuksissa vuokran tarkastus on sidottu elinkustannusindeksiin. Sen vuoksi Helsingin kaupunki korottaa tänä vuonna nykyisen indeksiehdon mukaisia maanvuokria asuintonteillaan tänä vuonna 7,14 prosentilla.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 1960-luvulla Itä-Helsinkiin rakennetun kerrostalon tonttivuokra nousee noin 30 000 eurosta reiluun 32 000 euroon. Mitä arvokkaampi tontti ja isompi asunto tai talo, sitä suurempi on euromääräinen korotus. Tontin vuokran kallistuminen nostaa kuukausittaista hoitovastiketta tai asunnon vuokraa.

Kysyä voi, onko eettisesti ja moraalisesti oikein korottaa vuokratonttien vuokria näin paljon tilanteessa, jossa muutenkin asumisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi.

– En ole viran puolesta miettinyt, onko vuokrien korotus oikein vai väärin. Helsingin kaupunki on tehnyt taloyhtiöiden kanssa vuokrasopimukset, joissa vuokran muutokset on sidottu elinkustannusindeksiin, sanoo Helsingin asuntotonttitiimin päällikkö Miia Pasuri.

– Jos vuokrankorotusten tasoa halutaan arvioida, siihen on tultava aloite kaupungin luottamushenkilöiltä, hän jatkaa.

Pasuri huomauttaa vuotuisten tontinvuokrakorotusten olleen pitkään todella maltillisia.

Helsingin lisäksi elinkustannusindeksiä käyttävät vuokrien korotuksien perusteena muun muassa Tampereen, Oulun ja Turun kaupungit. Eli vuokratonttien vuokrat nousevat muissakin kaupungeissa Helsingin lisäksi.

Lue lisää Kiinteistö&energia -lehden numerosta 2/2023!