Asuntosäätiö on aloittanut 52 asumisoikeusasunnon rakennuttamisen
Asuntosäätiö on aloittanut 52 asumisoikeusasunnon rakennuttamisen Espoon Karakallioon. Loppuvuodesta 2022 valmistuvan kerrostalokohteen rakentaa NCC ja sille haetaan pohjoismaista joutsenmerkki-ympäristömerkkiä. Joutsenmerkin mukaisessa rakentamisessa huomioidaan muun muassa rakennusmateriaalien ekologisuus ja turvallisuus. Havainnekuva: Asuntosäätiö

Rakennuksen elinkaarioptimointi säästää luontoa ja lompakkoa

Kiinteistöä tulee ylläpitää, huoltaa ja korjata säännöllisesti sen kunnon, käyttöominaisuuksien ja arvon säilyttämiseksi. Kiinteistön ylläpitoon kuuluu kahdentyyppistä toimintaa: kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa.

Kiinteistönhoito on säännöllistä toimintaa, jolla pidetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Se sisältää kiinteistönhuollon ja teknisten järjestelmien hoidon, viallisten kohteiden korjaamisen, siivouksen, jätehuollon ja ulkoalueiden hoidon.

Kunnossapitoa on kiinteistön ominaisuuksien säilyttäminen joko uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat siten, että kohteen suhteellinen laatutaso ei olennaisesti muutu.

– Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut ovat palveluita, joiden tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo, ominaisuudet ja olosuhteet halutulla tasolla. Näin todetaan kiinteistöliiketoiminnan sanastossa, sanoo tutkimustiimin päällikkö Jussi Rönty VTT:stä.

Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) mukaan kiinteistöille on laadittava käyttö- ja huolto-ohje, johon rakennushankkeen osapuolet kokoavat tiedot rakenteista ja järjestelmistä. Kun näitä ohjeita noudatetaan ja tehdyt toimet kirjataan tiedoksi tulevaa varten, tulevat ylläpitotoimet tehdyksi oikeaaikaisesti.

– Käyttö- ja huolto-ohje sisältävät myös ohjeet, kuinka usein eri rakenteiden ja järjestelmien kunto on tarkistettava. Oikeaaikaisuudella vältetään vaurioiden eskaloituminen. Esimerkiksi lämmityskattiloiden tarkistusväliksi riittää 12 kuukautta, kun kattilan ikä on vähemmän kuin kymmenen vuotta. Kun kattilan ikä on yli kymmenen vuotta, tarkistus on syytä tehdä neljän kuukauden välein. Yli 20 vuotta vanhat kattilat on tarkistettava kerran kuussa.

Lue lisää Kiinteistö & energia -lehden numerosta 4/2021!