Yli 50 metriä korkeat tuulivoimalat tarvitsevat puolustusvoimien myönteisen lausunnon ennen voimalan rakentamista. Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Valitukset voivat venyttää tuulivoimalahankkeen toteuttamisen kahdeksaan vuoteen

Tuulivoimasta on tulossa tärkeä lenkki Suomen sähköntuotannon omavaraisuudelle. 

Viime vuonna Suomeen rakennettiin 141 uutta tuulivoimalaa, ja tänä vuonna tahti kiihtyy. Pelkästään alkusyksyyn mennessä Suomeen oli rakennettu 154 uutta tuulivoimalaa. 

– Tuulivoimarakentaminen on Suomessa nyt kiivaampaa kuin koskaan aiemmin. Leudompituulista kesäkautta hyödynnetään rakentamisessa, ja voimaloita odotetaan valmistuvaksi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vielä alkuvuotta enemmän. Tuulivoimasta tulee Suomen suurin sähköntuotantomuoto vielä tällä vuosikymmenellä, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Maamme sähkönsiirron kantaverkon omistava verkkoyhtiö Fingrid julkaisi syyskuun lopussa hätkähdyttävän tilastotiedon. Fingridin laskelmien mukaan Suomessa tuulella tuotetun sähkön määrä kasvaa keskimäärin vuodessa noin 1 000 megawatilla, yhden ydinvoimalan verran. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomi on matkalla kohti omavaraista ja puhdasta sähköntuotantoa.

Tällä hetkellä käynnissä on yli 330 maa- ja merituulivoimahanketta, joista valtaosa on hyvin varhaisessa vaiheessa. Suunnitelluista voimaloista 26 prosenttia on esiselvitysvaiheessa ja 25 prosentissa hankkeista on kaavoitus vasta aloitettu.

– Uusiakin hankkeita on vireillä runsaasti, mutta on vielä epäselvää, mitkä kaikki hankkeet toteutuvat. Olemme kuitenkin arvioineet, että tänä vuonna tuulivoimaa valmistuu 1,8 gigawattia ja ensi vuonna 1,4 gigawattia, toteaa Mikkonen.

Hänen mukaansa olennaista on tarkastella hankkeita, jotka ovat edenneet kaavoituksessa jo pitemmälle sekä hankkeita, jotka ovat rakentamisvalmiudessa. Hankelistan päivityksen hetkellä kunnan hyväksymä kaava oli kuudella prosentilla suunnitteilla olevista voimaloista ja yhdeksällä prosentilla oli jo kunnan myöntämä rakennuslupa.

– On huomioitavaa, etteivät kaikki hankkeet välttämättä toteudu, sillä ennen investointipäätöstä ja rakentamista tehdään huolellisesti lukuisia selvityksiä sekä haetaan lupia ja lausuntoja eri tahoilta. Esiselvitysvaiheessa voi tulla eteen seikkoja, jotka päättävät tuulivoimahankkeen. Luvituksen valmistuttua ja investointipäätöksen tekemisen jälkeen tuulivoiman rakentaminen etenee kuitenkin nopeasti, tarkentaa Anni Mikkonen.

Tuulivoiman rakentamista ruokkii sähkön tarve, ja raha. Maatuulivoima halvin sähköntuotantomuoto, jota voi tällä hetkellä Suomeen rakentaa.

Lue lisää Kiinteistö&energia -lehden numerosta 7/2022!